Skip Navigation Links
KẾT QUẢ KỲ THI HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN KHỐI 8 CẤP TRƯỜNG 4/ 2012
 
 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH   ĐẠT HỌC SINH GIỎI MÔN KHỐI 8

 NĂM HỌC  2011 - 2012

MÔN NGỮ VĂN

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

 

 

 

1

Bùi Quang

Huân

8A5

Hạng I

2

Huỳnh Vận

Hành

8A1

Hạng II

3

Quách Tuyết

Vân

8A1

Hạng III

4

Võ Lê Thảo

Vy

8A2

Hạng III

5

Huỳnh Ngọc

Mỹ

8A5

Công nhận học sinh giỏi

6

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

8A2

Công nhận học sinh giỏi

7

Lương Tố

Quỳnh

8A2

Công nhận học sinh giỏi

8

Phạm Hoàng

Vinh

8A3

Công nhận học sinh giỏi

9

Tăng Đức Hoàng

Minh

8A5

Công nhận học sinh giỏi

10

Phạm Mai Hoàng

Oanh

8A5

Công nhận học sinh giỏi

11

Dao Đình

Hảo

8A2

Công nhận học sinh giỏi

12

Tăng Đức Hoàng

Minh

8A5

Công nhận học sinh giỏi

13

Nguyễn Huỳnh Thanh

Xuân

8A1

Công nhận học sinh giỏi

14

Trần Ngọc Khuê

8A4

Công nhận học sinh giỏi

15

Võ Khắc Tiến

Đạt

8A5

Công nhận học sinh giỏi

16

Tạ Thanh

Trung

8A1

Công nhận học sinh giỏi

17

Nguyễn Thị Kim

Thanh

8A2

Công nhận học sinh giỏi

18

Lê Huỳnh Bảo

Hân

8A4

Công nhận học sinh giỏi

19

Trần Thị Kim

Ngân

8A4

Công nhận học sinh giỏi

20

Nguyễn Thuỵ Vĩnh

An

8P

Công nhận học sinh giỏi

21

Đào Thanh Uyên

Như

8A1

Công nhận học sinh giỏi

22

Đỗ Nguyễn Hương

Giang

8A3

Công nhận học sinh giỏi

23

Trần Thị Tuệ

Minh

8A4

Công nhận học sinh giỏi

24

Phạm Công Uyển

Trinh

8A4

Công nhận học sinh giỏi

MÔN TOÁN

1

Lưu Ngọc

Diệp

8A1

Hạng I

2

Hoàng Mỹ

Duyên

8A2

Hạng II

3

Lê Quốc

Việt

8A2

Hạng III

4

Bùi Quang

Huân

8A5

Công nhận học sinh giỏi

5

Vũ Hoàng Anh

Thư

8A3

Công nhận học sinh giỏi

6

Chung Lê Thùy

Vân

8A2

Công nhận học sinh giỏi

7

Huỳnh Lập

8A1

Công nhận học sinh giỏi

8

Trương Quang

Chính

8A2

Công nhận học sinh giỏi

9

Nguyễn Lê

Duy

8A1

Công nhận học sinh giỏi

10

Phạm Hoàng

Vinh

8A3

Công nhận học sinh giỏi

11

Liêu Huỳnh

Hân

8A1

Công nhận học sinh giỏi

12

Nguyễn Quang

Đức

8A5

Công nhận học sinh giỏi

13

Lâm Thanh

Trúc

8A2

Công nhận học sinh giỏi

14

Kha Khánh

Linh

8A4

Công nhận học sinh giỏi

15

Hồ Ngọc Thủy

Ngân

8A2

Công nhận học sinh giỏi

16

Lương Khánh

Linh

8A1

Công nhận học sinh giỏi

17

Nguyễn Huỳnh Thanh

Xuân

8A1

Công nhận học sinh giỏi

18

Phạm Công Uyển

Trinh

8A4

Công nhận học sinh giỏi

19

Trần Nguyễn Đăng

Khoa

8A5

Công nhận học sinh giỏi

MÔN ANH VĂN

1

Huỳnh Nguyễn Minh

Trung

8A5

Hạng I

2

Lê Ngọc

 An

8A4

Hạng II

3

Lê Hoàng Minh

Quân

8A4

Hạng III

4

Bùi Quang

Huân

8A5

Công nhận học sinh giỏi

5

Quách Tuyết

Vân

8A1

Công nhận học sinh giỏi

6

Huỳnh Nguyễn Minh

Nhân

8A5

Công nhận học sinh giỏi

7

Nguyễn Gia

Anh

8A4

Công nhận học sinh giỏi

8

Võ Diệp Thụy

Đan

8A5

Công nhận học sinh giỏi

9

Lê Thảo

 Ngân

8A5

Công nhận học sinh giỏi

10

Dao Đình

 Hải

8A2

Công nhận học sinh giỏi

11

Dương Nguyễn Ngọc

Khanh

8A5

Công nhận học sinh giỏi

12

Trương Quang

Chính

8A2

Công nhận học sinh giỏi

13

Hoàng Hiếu

Vân

8A3

Công nhận học sinh giỏi

14

Ngô Thơ

Dinh

8A2

Công nhận học sinh giỏi

15

Trần Dinh

Phong

8A3

Công nhận học sinh giỏi

16

Võ Trần Thảo

 My

8A4

Công nhận học sinh giỏi

17

Huỳnh Phạm Thủy

Tiên

8A3

Công nhận học sinh giỏi

18

Mguyễn Hoàng Thiện

Nhân

8A5

Công nhận học sinh giỏi

19

Chung Lê Thùy

Vân

8A2

Công nhận học sinh giỏi

20

Kha Khánh

Linh

8A4

Công nhận học sinh giỏi

21

Dư Gia

Hân

8A1

Công nhận học sinh giỏi

22

Bùi Hoàng Minh

Đức

8A5

Công nhận học sinh giỏi

MÔN PHÁP VĂN

1

Nguyễn Lê Nhật

Ánh

8P

Hạng I

2

Tô Diễm

Quỳnh

8P

Hạng II

3

Trần Thuỵ

Hân

8P

Hạng III

4

Huỳnh Ngọc Vân

Thanh

8P

Công nhận học sinh giỏi

5

Bùi Trí

Hiếu

8P

Công nhận học sinh giỏi

6

Trịnh Kim

Phụng

8P

Công nhận học sinh giỏi

7

Nguyễn Hoàng Bảo

Ngọc

8P

Công nhận học sinh giỏi

8

Nguyễn Thục

Anh

8P

Công nhận học sinh giỏi

9

Dương Thị Hồng

Anh

8P

Công nhận học sinh giỏi

10

Nguyễn Thuỵ Vĩnh

An

8P

Công nhận học sinh giỏi

MÔN HÓA HỌC

1

Bùi Quang

Huân

8A5

Hạng I

2

Huỳnh Nguyễn Thụy

Khanh

8A3

Hạng II

3

Vũ Hoàng Anh

Thư

8A3

Hạng III

4

Phạm Ngọc Thanh

Hương

8A3

Hạng III

5

Quách Tuyết

Vân

8A1

Công nhận học sinh giỏi

6

Liêu Huỳnh

Hân

8A1

Công nhận học sinh giỏi

7

Nguyễn Thanh

Hiền

8A4

Công nhận học sinh giỏi

8

Vĩnh Thụy Tú

Anh

8A5

Công nhận học sinh giỏi

9

Nguyễn Huỳnh Thanh

Xuân

8A1

Công nhận học sinh giỏi

10

Trần Vinh

Phong

8A3

Công nhận học sinh giỏi

11

Nguyễn Nam

Khang

8A3

Công nhận học sinh giỏi

12

Tăng Đức Hoàng

Minh

8A5

Công nhận học sinh giỏi

MÔN VẬT LÝ

1

Bùi Quang

Huân

8A5

Hạng I

2

Hoàng Mỹ

Duyên

8A2

Hạng II

3

Trần Nguyễn Đăng

Khoa

8A5

Hạng III

4

Lâm Thanh

Trúc

8A2

Công nhận học sinh giỏi

5

Nguyễn Nam

Khang

8A3

Công nhận học sinh giỏi

6

Trịnh Ngọc Minh

Trúc

8A1

Công nhận học sinh giỏi

7

Cù Nhiên

Đằng

8A2

Công nhận học sinh giỏi

8

Nguyễn Thuỵ Vĩnh

An

8P

Công nhận học sinh giỏi

9

Trần Thuỵ

Hân

8P

Công nhận học sinh giỏi

10

Lê Ngọc

An

8A4

Công nhận học sinh giỏi

11

Tăng Đức Hoàng

Minh

8A5

Công nhận học sinh giỏi

12

Nguyễn Quang

Đức

8A5

Công nhận học sinh giỏi

13

Hồ Ngọc Thủy

Ngân

8A2

Công nhận học sinh giỏi

14

Huỳnh Lập

8A1

Công nhận học sinh giỏi

15

Trần Bá Hoàng

Long

8A4

Công nhận học sinh giỏi

16

Trần Phương Như

Quỳnh

8A1

Công nhận học sinh giỏi

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

1

Nguyễn Hồng

Nhung

8A5

Hạng I

2

Dương Thùy Trúc

Phương

8A3

Hạng II

3