Skip Navigation Links
DANH MỤC TỪ ĐIỂN


1. Tầm nguyên tự điển / Bửu Kế . – Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1993 . – 668tr.

2. Từ điển Bách khoa Việt Nam . – Hà Nội : Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, 1995 . – 963tr.

3. Từ điển Hán – Việt / Đỗ Huy Lân . – TP. Hồ Chí Minh : Từ điển Bách Khoa, 2005 . – 1112 tr.

4. Từ điển Tiếng Việt . – Hà Nội : Trung tâm từ điển ngôn ngữ, 1992 . – 1147tr.

5. Từ điển Tiếng Việt thông dụng / Nguyễn Như Ý chủ biên, Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành . – Hà Nội : Giáo dục . – 1326tr.

6. Tự vị Tiếng Việt miền Nam / Vương Hồng Sển . – Hà Nội : Văn hóa, 1993 . – 770tr.

7. Từ điển từ và ngữ Việt Nam / Nguyễn Lân . – TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Hồ Chí Minh, 2000 . – 2111tr.

8. Từ điển từ láy Tiếng Việt / Viện Ngôn Ngữ học . – Hà Nội : Giáo dục, 1994 . – 606tr.

9. Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán / Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành . – Hà Nội : Văn hóa, 1994 . – 392tr.

10. Thành ngữ điển tích từ điển / Diên Hương . – Đồng Tháp : Tổng hợp Đồng Tháp, 1992 . – 478tr.

11. Từ điển thuật ngữ Văn học / Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi . - Hà Nội : Giáo dục, 1992

12. Từ điển xây dựng . - Hà Nội : Xây dựng, 1994 . – 255tr.

13. Từ điển địa danh lịch sử văn hóa Việt Nam / Nguyễn Văn Tân . - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 1999 . – 1639tr.

14. Từ điển địa ốc / Bùi Quang Đông . – Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1993

15. Từ điển Vật lý Anh – Việt / Đặng Mộng Lân, Ngô Quốc Quýnh . - Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 1991 . – 510tr.

16. Từ điển Truyện Kiều / Đào Duy Anh . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1993 . – 563tr.

17. Từ điển Bách khoa Nhà hóa học trẻ tuổi . - Hà Nội : Giáo dục, 1990 . – 398tr.

18. Từ điển Pháp – Pháp – Việt . - Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 1999 . – 1454tr.

19. Từ điển Việt – Pháp / Lê Khả Kế, Nguyễn Lân . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1999 . – 1210tr.

20. Dictionnaire Hachette Juniors / Paul Bonnevie

21. Nouveau Larousse Elementaire

42. Dictionnaire Mathematiques 6e-5e

22. Le Robert : dictionnaire

23. Dictionary of American Idioms

24. Oxford Student’s Dictionary for learners using English to study other subjects : with CD / Oxford University Press

25. Oxford Advanced Learner’s Dictionary : with CD / Oxford University Press

 

2012-12-25 11:14:02 AM
 
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO_LỚP 12


1. Giải toán tích phân nguyên hàm 12 / Trần Đức Huyên. – Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 196tr. ; 24cm.

2. Tài liệu chuyên Hóa học 11-12 : Tập 1: Hóa học hữu cơ / Trần Quốc Sơn . – Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 430tr. ; 24cm.

3. Tài liệu chuyên Hóa học 11-12 : Tập 1: Hóa học vô cơ . – Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 287tr. ; 24cm.

4. 81 đề thi vào Đại học & Cao đẳng môn Văn / Trần Văn Đồng . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2006 . – 370tr. ; 24cm.

5. Luyện văn (chương trình lớp 12) / Lê Xuân Lít…[và những người khác] . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2003 . – 400tr. ; 24cm.

6. Luyện thi cấp tốc Đại học – Cao đẳng – Tốt nghiệp Ngữ văn / Nguyễn Đức Hùng . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2009 . – 261tr. ; 24cm

7. Phân loại & hướng dẫn giải các dạng bài tập Vật lí / Mai Trọng Ý . - Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 2011 . – 399tr. ; 24cm.

8. Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 12 / Đỗ Ngọc Thống…[và những người khác] . - Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 324tr. ; 24cm.

—–&—–

2012-12-25 11:11:10 AM
 
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO_LỚP 11


1. Để học tốt Sinh học 11 / Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Vân . – Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2007 . – 164tr. ; 24cm.

2. Thực hành Lịch sử 11 / Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Hồ Chí Minh . – Hà Nội : Giáo dục, 2007 . – 178tr. ; 24cm.

3. Học tốt Tiếng Anh 11 / Nguyễn Thị Minh Hương . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 . – 187tr. ; 24cm.

4. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 / Hoàng Thái Dương . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008 . – 160tr. ; 24cm.

5. Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 11 / Phạm Minh Diệu c.b….[và những người khác] . – Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007 . – 262tr. ; 24cm.

6. Học tốt Ngữ văn 11 : Tập 1 / Lê Anh Xuân, Lê Huân, Trí Sơn . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 . – 186tr. ; 24cm.

7. Học tốt Ngữ văn 11 : Tập 2 / Lê Anh Xuân, Lê Huân, Trí Sơn . – TP.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2007 . – 201tr. ; 24cm.

8. Phương pháp giải Toán Hình học 11 / Từ Huy Thắng . - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2008 . – 343tr. ; 24cm.

9. Phương pháp giải Toán Đại số 11 / Từ Huy Thắng . - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2008 . – 463tr. ; 24cm.

10. Toán cơ bản & nâng cao Hình học 11 / Vũ Thế Hựu . - Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 2007. – 168tr. ; 24cm.

11. Toán nâng cao Hình học 11 / Nguyễn Vĩnh Cận . – Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 2007 . – 222tr. ; 24cm.

12. Các dạng toán và phương pháp giải Hóa học 11 (Phần Vô cơ) / Lê Thanh Xuân . – Hà Nội : Giáo dục, 2009 . – 206tr. ; 24cm.

13. 800 câu hỏi bài tập trắc nghiệm Vật lý 11 / Trương Thọ Lương...[và những người khác] . – TP.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2007 . – 320tr. ; 24cm.

14. Trọng tâm kiến thức và bài tập Địa lý 11 / Lê Thí . - Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 174tr. ; 24cm.

2012-12-25 11:09:01 AM
 
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO_LỚP 10


1. Giải bài tập Đại số 10_Nâng cao / Lê Mậu Thống, Lương Mậu Dũng . – Hải Phòng : Nxb.Hải Phòng, 2009 . – 222tr. ; 24cm.

2. Phân dạng và phương pháp giải bài tập Vật lý 10_Nâng cao / Nguyễn Thành Tương . – Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2006 . – 241tr. ; 24cm.

3. Hệ thống kiến thức cơ bản và nâng cao Vật lý 10 / Trương Thọ Lương…[và những người khác] . – 2010 ; 219tr. ; 24cm.

4. Bồi dưỡng Vật lý 10 / Trương Thọ Lương…[và những người khác] . – Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2006 . – 100tr. ; 24cm.

5. Hướng dẫn giải bài tập Vật lý 10 / Nguyễn Đức Hoàng . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2006 . – 116tr. ; 24cm.

6. Câu hỏi luyện tập Lịch sử 10 / Lê Văn Anh, Bùi Thị Kim Huệ . – Hà Nội : Giáo dục Hà Nội, 2009 . – 130tr. ; 24cm.

7. Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 / Nguyễn Xuân Trường . - Hà Nội : Giáo dục Hà Nội, 2007 . – 159tr. ; 24cm.

8. Phương pháp giải bài tập Hóa học 10 / Vũ Tường Huy . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008 . – 150tr. ; 24cm.

9. Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải Bài tập Hóa học 10 / Lê Đình Nguyên . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008 . – 149tr. ; 24cm.

10. Những bài làm văn chọn lọc 10 / Phạm Ngọc Thắm, Phạm Thị Hồng Hoa . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008 . – 349tr. ; 24cm.

11. Tuyển chọn và giới thiệu các đề thi học sinh vào lớp 10, trường chuyên môn Ngữ văn / Lê Thanh Duy, Lê Thanh Thông . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2007 . – 159tr. ; 24cm.

12. 270 đề và bài văn mẫu lớp 10 / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Lê Ly Na, Nguyễn Thị Hương Trầm . – Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 . – 272tr. ; 24cm.

13. Tổ hợp đề ôn tập Ngữ văn THCS & Thi vào lớp 10 / Lưu Đức Hạnh…[và những người khác] . – Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006 . – 312tr. ; 24cm.

14. 199 bài và đoạn văn hay lớp 10 / Lê Anh Xuân …[và những người khác] . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 . – 328tr. ; 24cm.

˜™&˜™

2012-12-25 11:07:33 AM
 
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO_LỚP 9


1. Tổng hợp kiến thức cơ bản Vật lý_THCS / Trần Hoàng Hà, Trần Thanh Hải . – Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 2005 . – 166tr. ; 24cm.

2. Hướng dẫn làm bài tập và ôn tập Vật lý 9 / Nguyễn Văn Hòa…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2005 . – 131tr. ; 24cm.

3. Kiến thức cơ bản Sinh học 9 / Nguyễn Văn Sang, Trần Tân Phú . – Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008 . – 123tr. ; 24cm.

4. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Lịch sử 9 / Nguyễn Văn Trí . - Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 2010 . – 108tr. ; 24cm.

5. Ôn tập và bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử lớp 9 / Phạm Văn Hà, Trần Thị Minh Hiển . - Hà Nội : Giáo dục, 2005 . – 187tr. ; 24cm.

6. Kiến thức cơ bản & nâng cao Lịch sử 9 / Đoàn Công Tương, Nguyễn Thị Kim Hoa . – Đồng Nai : Tổng hợp Đồng Nai, 2005 . – 111tr. ;24cm.

7. Bình giảng Văn 9 / Vũ Dương Quý, Lê Bảo . - Hà Nội : Giáo dục, 2010 . – 178tr. ; 24cm.

8. Tư liệu Ngữ văn 9 / Đỗ Ngọc Thống c.b. ; Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Trọng Hoàn biên soạn và tuyển chọn . - Hà Nội : Giáo dục, 2009 . – 326tr. ; 24cm.

9. Những bài làm văn mẫu lớp 9 : Tập 1 / Trần Thị Thìn . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2010 . – 269tr. ; 24cm.

10. 100 bài văn ứng dụng 9 : Tập 2 / Hoàng Đức Huy . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008 . – 189tr. ; 24cm.

11. 270 đề và bài văn mẫu lớp 9 / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Lê Ly Na, Nguyễn Thị Hương Trầm . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 . – 256tr. ; 24cm.

12. Toán nâng cao và các chuyên đề Hình học 9 / Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Đạm . - Hà Nội : Giáo dục, 2009 . – 209tr. ; 24cm.

13. Tuyển tập 117 bài toán / Võ Giang Giai sưu tầm và biên soạn . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2001 . –165tr. ; 24cm.

14. Bài tập Tiếng Anh 9 / Trần Văn Diêm . – Đồng Nai : Tổng hợp Đồng Nai, 2007 . – 189tr. ; 24cm.

15. 1001 câu trắc nghiệm Địa lý 9 / Trần Vĩnh Thanh . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2005 . –160tr. ; 24cm.

 ˜™&˜™

2012-12-25 11:06:20 AM
 
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO_LỚP 8


1. Bài giảng & lời giải chi tiết Hóa học 8 / Cao Cự Giác c.b. ; Phan Huy Bão, Văn Thị Diễm Trang . – Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 . – 200tr. ; 24cm.

2. Học tốt Hóa học 8 / Trần Trung Ninh, Phạm Thị Bình, Nguyễn Thị Kim Thành . – Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2007 . – 128tr. ; 24cm.

3. Tổng hợp kiến thức Toán 8 / Phạm Thu . – Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 2006 . – 299tr. ;24cm.

4. Kiến thức cơ bản Toán 8 / Nguyễn Đức Chí . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006 . – 168tr. ; 24cm.

5. Tuyển chọn 153 bài văn hay THCS / Vũ Tiến Quỳnh . - Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 2004 . – 293tr. ;24cm.

6. 162 bài văn chọn lọc dành cho học sinh lớp 8 / Lê Huân…[và những người khác] . – Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2006 . – 267tr. ; 24cm.

7. Những bài làm văn chọn lọc 8 / Phạm Ngọc Thắm, Phạm Thị Hồng Hoa . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2010. – 280tr. ; 24cm.

8. Bài tập Tiếng Anh 8 / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan . – Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng, 2010 . – 128tr. ; 24cm.

9. Để học tốt Tiếng Anh 8 / Nguyễn Thanh Trí, Nguyễn Phương Vi, Đào Thị Mỹ Hạnh . – Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2005 . – 155tr. ; 24cm.

10. Nâng cao kiến thức cơ bản Vật lý 8 / Mai Lê . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2005 . – 182tr. ; 24cm

 ˜™&˜™

2012-12-25 11:04:44 AM
 
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO_LỚP 7


1. Bình giảng Văn 7 / Vũ Dương . – Hà Nội : Giáo dục, 2012 . – 123tr. ; 24cm.

2. 101 bài làm văn 7 / Mộc Lan, Nguyễn Ngọc Dung . – Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 . – 191tr. ; 24cm.

3. Hướng dẫn tự học Ngữ văn 7 : Tập 1 / Nguyễn Xuân Lạc, Bùi Tất Tươm . – Hà Nội : Giáo dục, 2009 . – 184tr. ; 24cm.

4. 100 bài làm văn hay lớp 7 / Lê Xuân Soan, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Vụ . – Đồng Nai : Tổng hợp Đồng Nai, 2005 . – 300tr. ; 24cm.

5. Học tốt Toán 7 / Nguyễn Đức Tấn . – Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2004 . – 239tr. ; 24cm.

6. Toán phát triển lớp 7 : Tập 1 / Nguyễn Đức Tấn . – Hà Nội : Giáo dục, 2003 . – 184tr. ; 24cm.

7. Thực hành Sinh học 7 / Võ Văn Chiến . – Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 2009 . – 143tr. ; 24cm.

8. Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 / Nguyễn Văn Hùng . - Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007 . – 115tr. ; 24cm.

9. Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7 / Nguyễn Đức Hiệp, Lê Cao Phan . - Hà Nội : Giáo dục, 2003 . – 164tr. ; 24cm.

10. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 7 / Tạ Thị Thúy Anh . - Hà Nội : Đại học Sư Phạm, 2008 . – 143tr. ; 24cm.

11. Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm & tự luận Lịch sử 7 / Tạ Thị Thúy Anh . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 . – 158tr. ; 24cm.

˜™&˜™

2012-12-25 11:03:09 AM
 
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO_LỚP 6


1. Giải bài tập Vật lý 6 / Nguyễn Thanh Vũ . – Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008 . – 93tr ; 24cm.

2. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 / Nguyễn Phương Hồng, Vũ Quang, Bùi Gia Thịnh . – Hà Nội : Giáo dục, 2004 . – 98tr. ; 24cm.

3. Tuyển chọn 81 bài văn hay 6 / Nguyễn Thị Phượng . – Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008 . – 263tr ; 24cm.

4. Để học tốt Văn học nước ngoài : Dùng cho học sinh 6,7,8,9 / Đoàn Thị Kim Nhung, Tạ Thị Thanh Hà . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008 . – 295tr. ; 24cm.

5. Rèn kĩ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh lớp 6 / Nguyễn Trọng Hoàn, Giang Khắc Bình . – Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2011 . – 147tr. ; 24cm.

6. Tuyển tập những bài văn hay lớp 6 / Lê Thị Hồng Loan, Nguyễn Lê Tuyết Mai . – Hà Nội : Thanh Niên, 2003 . – 212tr. ; 24cm.

7. Giúp em viết tốt các dạng bài tập làm văn lớp 6 / Huỳnh Thị Thu Ba . – Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 143tr ; 24cm.

8. Giải bằng nhiều cách các bài toán 6 / Nguyễn Đức Tấn . – Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2004 . – 138tr ; 24cm.

9. Hướng dẫn làm bài tập Toán 6_Tập 2 / Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Thành Danh . – Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2006 . – 174tr. ; 24cm.

10. Để học tốt Toán 6 / Đặng Thanh Sơn, Phan Phương Trang, Hồng Tuấn Khanh . – Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2006 . – 222tr. ; 24cm.

11. Kiến thức Lịch sử 6 / Đào Tố Uyên c.b….[và những người khác] . - Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2009 . – 178tr. ; 24cm.

12. Để làm tốt bài thi trắc nghiệm Sinh học_THCS / Nguyễn Phương Nga, Phạm Hữu Hoan, Trần Văn Kiên . – Hà Nội : Giáo dục, 2007 . – 118tr. ; 24cm.
13. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 / Nguyễn Quốc Tuấn, Đào Ngọc Lộc . – Hà Nội : Giáo dục, 2006 . – 127tr. ; 24cm.

14. Để học tốt Tiếng Anh 6 / Huỳnh Văn Thành . – Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2004 . – 112tr. ; 24cm

˜™&˜™

2012-12-25 11:01:51 AM
 
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO DÀNH CHO GIÁO VIÊN


1. Dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh môn Âm nhạc_THCS / Bùi Anh Tú, Lê Anh Tuấn . – Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 88tr. ; 24cm.

2. Dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh môn Mĩ thuật_THCS / Nguyễn Lăng Bình, Triệu Khắc Lễ . – Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 115tr. ; 24cm.

3. Dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh môn Giáo dục công dân_THCS / Trần Văn Thắng, Nguyễn Thị Thu Hoài . – Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 160tr. ; 24cm.

4. Dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh môn Ngữ văn_THCS / Nguyễn Thúy Hồng chủ biên, Trần Thị Kim Dung . – Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 152tr. ; 24cm.

5. Dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh môn Giáo dục công dân_THPT / Trần Văn Thắng, Nguyễn Thị Thu Hoài . – Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 160tr. ; 24cm.

6. Dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh môn Ngữ văn_THPT / Nguyễn Thúy Hồng chủ biên, Trần Thị Kim . – Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 140tr. ; 24cm.

7. Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp_cấp THPT / Lê Thanh Sử, Lê Văn Cầu . – Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 192r. ; 24cm.

8. Hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp_cấp THCS / Lê Thanh Sử, Lê Văn Cầu . – Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 194r. ; 24cm.

9. Giáo dục kỹ năng sống trong môn Ngữ văn ở trường THPT / Lê Minh Châu…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2010 . – 135tr. ; 24cm.

10. Giáo dục kỹ năng sống trong môn Ngữ văn ở trường THCS / Lê Minh Châu…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2010 . – 147tr. ; 24cm.

11. Giáo dục kỹ năng sống trong môn Địa lý ở trường THCS / Lê Minh Châu…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2010 . – 159tr. ; 24cm.

12. Giáo dục kỹ năng sống trong Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THPT / Bùi Ngọc Diệp…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2010 . – 95tr. ; 24cm.

13. Giáo dục kỹ năng sống trong Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS / Lê Minh Châu …[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2010 . – 130tr. ; 24cm.

14. Giáo dục kỹ năng sống trong môn Địa lý ở trường THCS / Lê Minh Châu…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2010 . – 159tr. ; 24cm.

15. Giáo dục kỹ năng sống trong môn Giáo dục công dân ở trường THCS / Đặng Thúy Anh…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2010 . – 154tr. ; 24cm.

16. Giáo dục kỹ năng sống trong môn Giáo dục công dân ở trường THPT / Đặng Thúy Anh…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2010 . – 123tr. ; 24cm.

17. Giáo dục kỹ năng sống trong môn Địa lý ở trường THPT / Lê Minh Châu…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2010 . – 158tr. ; 24cm.

18. Giáo dục kỹ năng sống trong môn Sinh học ở trường THCS / Lê Minh Châu …[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2010 . – 175tr. ; 24cm

19. Giáo dục kỹ năng sống trong môn Sinh học ở trường THPT / Lê Minh Châu …[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2010 . – 175tr. ; 24cm

20. Các phương pháp dạy học hiệu quả / Robert J. Marzano ; Nguyễn Hồng Vân dịch . – Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011 . – 222tr. ; 24cm.

21. Quản lý hiệu quả lớp học / Robert J. Marzano ; Phạm Trần Long dịch . - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011 . – 195tr. ; 24cm.

22. Bản đồ tư duy trong công việc / Tony Buzan . - Hà Nội :Lao động – Xã hội, 2011 . – 252tr. ; 20cm.

23. Sắp xếp ý tưởng với sơ đồ tư duy / Jean_Luc Deladriere…[và những người khác] . – Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2009 . – 227tr. ; 21cm.

24. Sơ đồ tư duy / Tony Buzan, Barry Buzan ; Lê Huy Lâm dịch . – Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2010 . – 375tr. ; 21cm.

25. Giáo dục và đào tạo Tp.Hồ Chí Minh hội nhập các nền giáo dục tiên tiến / Huỳnh Công Minh . – Hà Nội : Giáo dục, 2010 . – 23tr. ; 20cm.

26. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh THPT / Nguyễn Thị Mỹ Lộc……[và những người khác] . – Hà Nội : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2010 . – 237tr. ; 20cm.

27. Lập bản đồ tư duy / Tony Buzan . – Hà Nội : Lao động-Xã hội, 2011 . – 123tr. ; 20cm.

28. Góp phần xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực / Vũ Bá Hòa . - Hà Nội : Giáo dục, 2010 . – 370tr. ; 24cm.

29. Nghệ thuật và khoa học dạy học / Robert J. Marzano ; Lê Văn Canh hiệu đính ; Nguyễn Hữu Châu dịch . – Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 239tr. ; 24cm.

30. Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả / James H. Stronge ; Lê Văn Canh dịch . - Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 211tr. ; 24cm.

31. Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi / Giselle O. Martin-Kniep ; Lê Văn Canh dịch . - Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 199tr. ; 24cm.

32. Dạy tốt-học tốt các môn học bằng bản đồ tư duy / Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy . - Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 152tr. ; 24cm.

33. Thiết kế bản đồ tư duy dạy – học môn Toán / Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy . - Hà Nội : Giáo dục, 2011 . – 128tr. ; 24cm.

34. Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học / Trần Đình Châu c.b., [và những người khác] . – H.: Nxb. Hà Nội, 2012 . – 252tr. : ảnh, bảng ; 24cm

35. Hướng dẫn tự học tích cực trong một số môn học cho học sinh THCS / Trần Đình Châu, Phùng Khắc Bình (c.b.), [và những người khác] . - H.: Nxb. Hà Nội, 2012 . – 299tr. : ảnh, bảng ; 24cm

36. Đổi mới công tác đánh giá (về kết quả học tập của học sinh trường Trung học cơ sở) / Trần Kiều, Trần Đình Châu c.b., [và những người khác] . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2012 . – 199tr. : bảng ; 24cm

37. Đổi mới phương pháp dạy học và sáng tạo với bản đồ tư duy / Trần Đình Châu c.b., [và những người khác] . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2012 . – 91 tr. : ảnh, bảng, sách kèm đĩa CD; 24cm

38. Thư viện câu hỏi kiểm tra / Trần Kiều ,Trần Đình Châu c.b., [và những người khác] . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2012 . – 75 tr. : bảng ; 24cm

39. Bộ câu hỏi môn Vật lí cấp THCS / Nguyễn Phương Hồng…[và những người khác] . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2012 . – 150 tr. : bảng, sách kèm đĩa CD ; 24cm

40. Bộ câu hỏi môn Ngữ văn cấp THCS / Nguyễn Thúy Hồng…[và những người khác] . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2012 . – 150 tr. : bảng, sách kèm đĩa CD ; 24cm

41. Bộ câu hỏi môn Tiếng Anh cấp THCS / Đào Ngọc Lộc…[và những người khác] . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2012 . – 151 tr. : sách kèm đĩa CD ; 24cm

42. Bộ câu hỏi môn Toán cấp THCS / Trần Kiều, Trần Đình Châu c.b… [và những người khác] . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2012 . – 151 tr. : sách kèm đĩa CD ; 24cm

 

˜™&˜™

 

2012-12-25 10:59:36 AM
 
DANH MỤC "TỦ SÁCH PHÁP LUẬT"


1. Hướng dẫn giảng dạy công ước quốc tế về quyền trẻ em trong trường học / Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển . – Hà Nội, 2002 . -230tr ; 27cm.

2. Những văn bản chủ yếu về Giáo dục Mầm Non; Giáo dục Phổ thông; Giáo dục Chuyên nghiệp; Giáo dục thường xuyên / Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh . – 1996 . – 432tr.

3. Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đào tạo Mầm Non; Phổ thông; Trung học Chuyên nghiệp; Dạy nghề / Bộ Giáo dục và Đào tạo . – Hà Nội : Giáo dục, 1998 . – 404tr .

4. Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đào tạo: Đại học; Giáo dục thường xuyên / Bộ Giáo dục và Đào tạo . – Hà Nội : Giáo dục, 1998 . – 242tr .

5. Ngành giáo dục đào tạo thực hiện nghị quyết trung ương 2 (Khóa VIII) và nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX / Bộ Giáo dục và Đào tạo . – Hà Nội : Giáo dục, 2002 . – 275tr. ; 24cm.

6. Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng / Nguyễn Duy Lãm chủ biên . – Hà Nội : Giáo dục, 1998 . – 450tr. ; 19cm.
Ghi chú: Giải nghĩa hơn 800 thuật ngữ được dùng trong các ngành luật: Luật Hiến pháp; Luật Nhà nước; Luật Hành chính; Luật Dân sự.

7. Tìm hiểu các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình / Nguyễn Quốc Tuấn . – Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Hồ Chí Minh, 1994 . – 287tr. ; 19cm.

8. Các quy định pháp luật về giáo dục phổ thông . - Hà Nội : Chính trị Quốc Gia, 2002 . – 941tr. ; 22cm.

9. 90 câu hỏi đáp Pháp luật về thừa kế / Lê Kim Quế . - Hà Nội : Chính trị Quốc Gia, 1994 . – 129tr. ; 19cm.

10. Thông tin chính sách chế độ / Liên đoàn Lao Động Tp.Hồ Chí Minh . – 1992 . – 477tr. ; 19cm.

11. Bộ luật lao động của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . – Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia, 1994 . – 320tr. ; 21cm.

12. Hỏi_Đáp về Bộ luật Lao Động / Bùi Kim Ngân . – Tp.Hồ Chí Minh : Công An Nhân Dân, 1995 . – 320tr. ; 19cm.

13. Bộ luật Lao động của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . – Hà Nội : Chính trị Quốc Gia, 1994 . – 119tr. ; 18cm.

14. Bộ luật hình sự của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc Gia, 1993 . – 159tr. ; 19cm.

15. 104 câu hỏi và đáp về luật Giao thông đường bộ . – Tp.Hồ Chí Minh : Giao thông vận tải, 2003 . – 42tr. ; 19cm.

16. Sổ tay phòng chống ma tuý / Nguyễn Vũ Trung . – Hà Nội : Giáo dục, 1998 . – 52tr. ; 19cm.

17. Giáo dục tư tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam trong tình hình mới / Phạm Đình Nghiệp . – Tp.Hồ Chí Minh, Thanh Niên, 2000 . – 167tr. ; 19cm.

18. Giáo dục trật tự an toàn giao thông / Đặng Thuý Anh, Trần Sơn, Nguyễn Hữu Khải . – Hà Nội : Giao thông vận tải, 2003 . – 56tr. ; 19cm.

19. Tìm hiểu các quy định Bộ luật Lao Động của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam / Hoàng Thế Liên, Đặng Đức San, Nguyễn Văn Phàn . – Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1995 . – 420tr. ; 19cm.

20. Luật lao động đường bộ biển báo và các văn bản hướng dẫn thi hành . – Hà Nội : Giao thông vận tải, 2002 . – 500tr. : minh hoạ ; 21cm.

21. Luật giao thông đường bộ và các quy định mới nhất về xử phạt hành chính / Quốc Cường sưu tầm và hệ thống hoá . – Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2003 . – 260tr. ; 20cm.

22. Điều lệ trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ / Bộ Nội Vụ Cục Cảnh sát Giao thông trật tự . – Hà Nội : Giao thông vận tải, 1993 . – 34tr. ; 19cm.

23. Nghị định Số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2007 của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ / Ban an toàn giao thông Tp.Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2007 . – 131tr. ; 15cm.

24. Gia đình, Nhà trường, Xã hội với việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ người tài / Nguyễn Trọng Bảo . – H. : Giáo dục, 1996 . – 348tr. ; 20.5cm.

25. Giáo dục trật tự an toàn giao thông / Đặng Thúy Anh, Trần Sơn, Nguyễn Hữu Khải . – H. : Giao thông Vận tải, 2003 . – 56tr. ; 20cm

 

ba&ba

 

2012-12-25 10:57:35 AM
 
DANH MỤC "TỦ SÁCH NGHỆ THUẬT SỐNG"


1. Lời nói đúng lúc: tự sự của những người nổi tiếng / Yến Nhi tuyển chọn . – Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 148tr. ; 20cm . – Tuyển chọn từ “The Right words at the Right time”.

2. Thầy và trò / Lê Anh Dũng viết và tuyển dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000 . – 78tr. ; 20cm . – Tủ sách: Quà tặng cuộc sống.

3. Cửa sổ lớp học : Chín mươi chín câu chuyện sư phạm / Trần Quốc Toàn . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000 . – 125tr. ; 20cm . – Tái bản lần thứ 1.

4. Ơn Thầy : Tập 1 / Nhiều tác giả . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 173tr. ; 20cm . – Bài hưởng ứng và tham dự cuộc thi viết ngắn “Ơn Thầy” do báo Tuổi Trẻ tổ chức năm 2002.

5. Bài hát ru không lời / Uyển Nhi tuyển chọn . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005 . – 119tr. ; 20cm . – Tủ sách: Quà tặng cuộc sống.

6. Bữa ăn sáng cùng cha / Nhiều tác giả . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 93tr. ; 20cm . – Tái bản lần thứ 1.

7. Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng / Lequenne, Marc ; Trần Công Diếu và Thái Tòng biên soạn . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1994 . – 142tr. ; 19cm . – Biên soạn theo “Bien Parler en Public”.

8. Ngày vui nhất đời tôi / Nguyễn Thị Bích Nga biên dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 124tr. ; 19cm . – Tủ sách: Tình yêu cuộc sống.

9. Vương miện ngày sinh nhật / Nguyễn Thị Bích Nga biên dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 125tr. ; 19cm . – Tủ sách: Tình yêu cuộc sống.

10. Tình yêu của mẹ / Nguyễn Thị Bích Nga biên dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 150tr. ; 19cm . – Tủ sách: Tình yêu cuộc sống.

11. Cháu nhớ bà lắm : Những tấm lòng hiếu thảo / Ngọc Thạch tuyển chọn và biên soạn . – Hà Nội : Thông tấn, 2008 . – 170tr. ; 19cm . – Bài tham dự cuộc thi viết “Ông Bà, Cha Mẹ của chúng ta” do báo Đại Đoàn Kết tổ chức dành cho lớp trẻ.

12. Truyền thống Tôn sư trọng đạo / Hứa Văn Ân và nhiều tác giả . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 . – 247tr. ; 19cm . – Nhiều bài viết về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của các bậc thầy khả kính, các nhà văn, nhà báo, phụ huynh học sinh…

13. Món quà của lòng yêu thương / Nguyễn Thị Bích Nga biên dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 142tr. ; 19cm . – Tủ sách: Tình yêu cuộc sống.

14. Một bông hồng cho cha / Võ Hồng . – Hồ Chí Minh : Tổng hợp Hồ Chí Minh, 2004 . – 71tr. ; 19cm.

15. Lớn lên em chọn nghề gì ? Tập 1 / Giang Tân biên soạn . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1996 . – 146tr. ; 19cm.

16. Cảm ơn Ba / Đài Lan biên dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 142tr. ; 19cm . - Tủ sách: Tình yêu cuộc sống.

17. Lắng nghe điều bình thường / Nhiều tác giả . – Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, Báo Tuổi trẻ, 2002 . – 112tr. ; 21cm . – Bộ sách Cửa sổ tâm hồn.

18. Trái tim người thầy / Trần Tiễn Cao Đăng dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 116tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 2 . - Tủ sách: Tình yêu cuộc sống.

19. Hãy mĩm cười với cuộc sống / Nhiều tác giả ; Trần Thoại Lan dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 142tr. ; 21cm . – Bộ sách: Những tấm lòng cao cả.

20. Thầy đã sưởi ấm trái tim em / Nhiều tác giả ; Nguyễn Ngọc Như Soan biên dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 129tr. ; 21cm . - Tủ sách: Tuổi mới lớn.

21. Phố trắng mưa ban sáng : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 146tr. ; 21cm . - Tủ sách: Tuổi mới lớn.

22. Những câu chuyện về người Thầy / Nhóm Nhân Văn tuyển chọn và biên dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 141tr. ; 21cm . - Tái bản lần thứ 2.

23. Tấm lòng người cha / Nhiều tác giả . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2003 . – 144tr. ; 21cm . – Bộ sách: Những tấm lòng rộng mở.

24. Bỗng nhiên mà họ lớn / Đỗ Hồng Ngọc . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000 . – 142tr. ; 21cm . - Tủ sách: Tuổi mới lớn.

25. Hãy can đảm và tốt bụng / Nhiều tác giả ; Hoàng Sơn dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 107tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 4 . - Tủ sách: Tuổi mới lớn.

26. Niềm kỳ vọng của mẹ / Hoa Đào tuyển dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2003 . – 127tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 2 . – Bộ sách: Những tấm lòng cao cả.

27. Điều kỳ diệu của hiện tại / Bùi, Minh Huy tuyển chọn . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005 . – 122tr. ; 20cm.

28. Mười hai tháng và một ngàn dặm / Nhiều tác giả ; Ngô Bá Nha dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 129tr. ; 21cm . – Bộ sách: Những tấm lòng cao cả; Những mẩu chuyện về tình yêu loài vật.

29. Bóng mát yêu thương / Lê Anh Dũng tuyển dịch . – Hà Nội : Giáo dục, 2002 . – 67tr. ; 20cm . – Tái bản lần thứ 2.

30. Hãy cố lên con / Nhiều tác giả ; Hải Châu dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 127tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 6 . - Bộ sách: Những tấm lòng cao cả.

31. Bác sĩ và những câu hỏi của tuổi mới lớn / Đỗ Hồng Ngọc . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2003 . – 209tr. ; 21cm . – Tủ sách: Tuổi mới lớn.

32. Ngôn ngữ của trái tim / Nhiều tác giả ; Ngô Bá Nha dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 125tr. ; 21cm . – Bộ sách: Những tấm lòng cao cả, Những mẩu chuyện về tình yêu loài vật.

33. Chỉ có tình yêu là bền vững / Bích Nga tuyển dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 154tr. ; 21cm . – Bộ sách: Những tấm lòng cao cả.

34. Biểu hiện đơn giản của lòng yêu thương / Nhiều tác giả . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, Tạp chí Kiến thức ngày nay, 2004 . – 137tr. ; 21cm . - Bộ sách: Những tấm lòng cao cả.

35. Giáo dục giới tính tuổi vị thành niên / Bùi Ngọc Sơn, Trần Thu Hương . – Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 168tr. ; 24cm.

36. Phương pháp giáo dục con trẻ trong gia đình / Bùi Ngọc Sơn . – Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 132tr. ; 24cm.

37. Những câu chuyện của bà / Nguyễn Thị Bích Nga biên dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 145tr. ; 19cm . – Tủ sách: Tình yêu và cuộc sống.

38. Những tấm lòng tình nguyện / Tiểu Ngư biên dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005 . – 200tr. ; 19cm.

39. Hãy quan tâm đến con cái chúng ta / Nhiều tác giả . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1993 . – 257tr. ; 19cm . – Tủ sách: Sống đẹp.

40. Thành công và xử thế / Trần Hồng Việt . – Cà Mau : Mũi Cà Mau, 1994 . – 127tr. ; 19cm.

41. Nghệ thuật thuyết phục và gây thiện cảm / Hoàng Xuân Việt . – Đồng Tháp : Nxb.Đồng Tháp, 1995 . – 395tr. ; 19cm.

42. Luyện lý trí : Thuật suy luận trong đời sống hằng ngày / Nguyễn Hiến Lê . – Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 1993 . – 186tr. ; 19cm.

43. Tuổi vị thành niên và những cạm bẫy / Dolto, Francoise ; Hoàng Hạnh dịch . –Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 . – 179tr. ; 19cm.

44. Hiểu biết là lẽ sống cái đẹp giản dị / CH.Wagner ; Vũ Bằng dịch . – Đồng Tháp : Tổng hợp Đồng Tháp, 1994 . – 250tr. ; 19cm.

45. Tiếng con tim và tiếng lương tâm / Hoàng Xuân Việt . - Đồng Tháp : Tổng hợp Đồng Tháp, 1995 . – 150tr. ; 19cm.

46. Lớn lên em chọn nghề gì : Tập 2 / Giang Tân biên soạn . – Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1997. – 91tr. ; 19cm.

47. Quà tặng dâng lên thầy cô / Nhóm NhânVăn . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008 . – 249tr. ; 21cm.

48. Nghệ thuật dùng người / Hoàng Xuân Việt . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp Hồ Chí Minh, 1995. – 63tr. ; 21cm . – Thuật dùng người của các nhà dụng nhân lỗi lạc, cổ kim được cô đúc lại thành những nguyên tắc thực hành.

49. Chẳng bao giờ trễ cả / Nhiêu tác giả ; Trần Thoại Lan dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002. – 143tr. ; 21cm.

50. Truyện đạo đức xưa và nay : Tập 1_Tình cảm gia đình / Trần Văn Chương, Trần Văn Thắng tuyển chọn, biên soạn . – Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 81tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 1.

51. Tự học: Một nhu cầu của thời đại / Nguyễn Hiến Lê . – Cà Mau : Mũi Cà Mau, 1993 . – 249tr. ;19cm.

52. Những người bạn thân thiết của tôi / Nhiều tác giả ; Ngô Bá Nha dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002. – 215tr. ; 19cm . – Tái bản lần thứ 1

53. Nói chuyện giới tính con trẻ / Phan Lê Đông Phương biên dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004. – 193tr. ; 18cm . – Nguyên tác tiếng anh “How to talk to your child about sex” của Linda and Richard Eyre.

54. Con kênh xanh xanh / Kim Hài . – Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 130tr. ; 14cm . – Dùng cho học sinh tiểu học.

55. Nói với tuổi trẻ: Chuyện đời_Kinh nghiệm_Kiến thức / Vương Đằng . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp Hồ Chí Minh, 2003. – 350tr. ; 18cm . – Những lời tâm huyết của 1 nhà giáo đã dạy học ở Việt Nam và Hoa Kỳ trên 25 năm.

56. Ơn Thầy: tuyển thơ nhiều tác giả kính dâng thầy cô nhân ngày 20.11 / Hoa Niên . – Đồng Nai : Nxb.Đồng Nai, 1996 . – 141tr. ; 18cm.

57. Tình thân ái : 500 câu chuyện đạo đức / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007. – 95tr. ; 18cm . – Tái bản lần thứ 2.

58. Tình Thầy trò : 500 câu chuyện đạo đức / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009 . – 95tr. ; 18cm . – Tái bản lần thứ 11.

59. Tình yêu thương : 500 câu chuyện đạo đức / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007. – 95tr. ; 18cm . – Tái bản lần thứ 4.

60. Tình cha : 500 câu chuyện đạo đức / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008. – 95tr. ; 18cm . – Tái bản lần thứ 21.

61. Tình mẫu tử : 500 câu chuyện đạo đức / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007. – 95tr. ; 18cm . – Tái bản lần thứ 1.

62. Những mẫu chuyện sư phạm / Nguyễn Khoa Đăng . – Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 104tr. ; 18cm . – Tái bản lần thứ 1.

63. 70 trò chơi với bóng / Bạch Văn Quế . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1997. – 139tr. ; 19cm.

64. Tự học của sinh viên / Hoàng Anh, Đỗ Thị Châu . – Hà Nội : Giáo dục, 2008. – 210tr. ; 21cm.

65. Nối vòng tay yêu thương / NguyễnMinh Hoàng biên dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2003 . – 113tr. ; 21cm.

66. Viết tên trên cát / Nhiều tác giả ; Ngô Bá Nha dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002. – 188tr. ; 19cm . – Tái bản lần thứ 1.

67. Tha thứ cũng là nghệ thuật / Cẩm Tiên biên soạn . – Hà Nội : Văn hoá Thông tin, 2006 . – 141tr. ; 21cm.

68. Sống tử tế / Hoài Vy biên soạn . - Hà Nội : Văn hoá Thông tin, 2009 . – 141tr. ; 21cm.

69. Chicken Soup for the Recovering Soul = Tìm lại giá trị cuộc sống / Canfield, Jack, Hansen, Mark Victor . – Tp.Hồ Chí Minh : Văn hoá Sài Gòn, 2008 . – 189tr. ; 20cm.

70. Chicken Soup for the College Soul : Dành cho Học sinh-Sinh viên / Canfield, Jack, Hansen, Mark Victor . – Tp.Hồ Chí Minh :Trẻ, 2009 . – 189tr. ; 21cm.

71. Thiên thần không có cánh / Hà Đình Cẩn…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 232tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 1 . - Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo-Hội Nhà Văn Việt Nam-Công đoàn Giáo dục Việt Nam-Nhà xuất bản Giáo dục.

72. Bình minh trong ánh mắt / Hà Đình Cẩn…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 221tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 1 . - Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo-Hội Nhà Văn Việt Nam-Công đoàn Giáo dục Việt Nam-Nhà xuất bản Giáo dục.

73. Người hoang tưởng số 5 / Vũ Xuân Vinh, Hà Thị Hải Yến tuyển chọn . – Hà Nội : Giáo dục, 2009 . – 134tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 1 . - Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo-Hội Nhà Văn Việt Nam-Công đoàn Giáo dục Việt Nam-Nhà xuất bản Giáo dục.

74. Hoa Mẫu Đơn / Hà Đình Cẩn…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 241tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 1 . - Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo-Hội Nhà Văn Việt Nam-Công đoàn Giáo dục Việt Nam-Nhà xuất bản Giáo dục.

75. Ngày trở về / Hà Đình Cẩn…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 249tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 1 . - Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo-Hội Nhà Văn Việt Nam-Công đoàn Giáo dục Việt Nam-Nhà xuất bản Giáo dục.

76. Nẻo khuất / Hà Đình Cẩn…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 225tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 1 . - Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo-Hội Nhà Văn Việt Nam-Công đoàn Giáo dục Việt Nam-Nhà xuất bản Giáo dục.

77. Khung cửa chữ / Hà Đình Cẩn…[và những người khác] . – Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 245tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 1 . - Đầu trang nhan đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo-Hội Nhà Văn Việt Nam-Công đoàn Giáo dục Việt Nam-Nhà xuất bản Giáo dục.

––& ——

2012-12-25 10:54:45 AM
 
DANH MỤC "TỦ SÁCH KIẾN THỨC KHOA HỌC"


1. Trái đất hành tinh xanh / Nguyễn Hữu Danh . – Tp.Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2003 . – 106tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 2 . – Bộ sách tìm hiểu thiên nhiên và môi trường.

2. Tìm hiểu động đất và sóng thần / Nguyễn Hữu Danh . – Tp.Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2008 . – 100tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 1.

3. Cơ thể người_thế giới kỳ diệu và bí ẩn / Trần Phương Hạnh . - Tp.Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2003 . – 320tr. ; 21cm.

4. Con người sinh vật tuyệt vời / Trung Quân biên soạn . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 115tr. ; 20cm..

5. Những câu hỏi chưa bao giờ đặt ra / Philippe Nessmann ; Thu Hà dịch . – Hà Nội : Lao Động Xã Hội, 2008 . – 188tr. : hình ảnh minh hoạ ; 21cm.

6. Những mẫu chuyện khoa học / Nguyễn Mạnh Suý tuyển chọn, phỏng dịch và giới thiệu . - Tp.Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2007 . – 106tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 2.

7. Người da đỏ Bắc Mỹ : câu chuyện về các bộ lạc da đỏ và truyền thống của họ / Trịnh Huy Triều . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . – 123tr. ; 21cm . – Tái bản lần thứ 1.

8. Đảo và quần đảo / Nguyễn Tứ . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000 . – 75tr. : hình ảnh minh hoạ ; 21cm . – Tủ sách: Thế giới quanh ta.

9. Hành tinh xanh / Thuý Minh dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999 . – 72tr. : hình ảnh minh hoạ ; 19cm . - Tủ sách: Thế giới quanh ta.

10. Sa mạc và Hoang mạc / Nguyễn Tứ . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000 . – 66tr. : hình ảnh minh hoạ ; 19cm .

11. Chuyện dân gian khoa học / Phạm Văn Đài biên soạn . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . – 213tr. ; 20cm.

12. Vẻ đẹp của các đường cong thiên nhiên / Phạm Viết Dần . - Tp.Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2006 . – 90tr. : hình ảnh minh hoạ ; 21cm . – Tủ sách Khám phá thế giới.

13. Bí ẩn sự sống / Nguyễn Phương Nga, Hoàng Thị Sản . - Tp.Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2007 . – 83tr. : hình ảnh minh hoạ ; 21cm . – Tủ sách khám phá thế giới.

14. Điện ảnh: nghệ thuật thứ 7 / Cao Thuỵ biên soạn . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 157tr. : hình ảnh minh hoạ ; 20cm .

15. Những điều kỳ thú trong thế giới động vật / Phan Thanh Giang sưu tầm và biên soạn . – Hà Nội : Giáo dục, 1999 . – 120tr. ; 21cm.

16. Thời tiết mỗi ngày và thời tiết hoạt động như thế nào / Herman Schneider . – Hà Nội : Giáo dục, 1996 . – 186tr. ; 21cm.

17. Truyện kể các nhà sinh học xuất sắc : con đường khám phá bí mật của sự sống / Nguyễn Lân Dũng . - Hà Nội : Giáo dục, 1993 . – 110tr. ; 21cm.

18. Kỳ tích văn minh thế giới / Nguyễn Văn Huân biên soạn . – Hải Phòng : Hải Phòng, 2008 . – 372tr. ; 21cm.

19. Hãy trả lời em tại sao? Tập 1 / Arkady LeoKum ; Đặng Thiền Mẫn dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999 . – 195tr. ; 19cm . – Tái bản lần thứ 4.

20. Hãy trả lời em tại sao? Tập 2 / Arkady LeoKum ; Đặng Thiền Mẫn dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999 . – 194tr. ; 19cm . – Tái bản lần thứ 4.

21. Hãy trả lời em tại sao? Tập 3 / Arkady LeoKum ; Đặng Thiền Mẫn dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999 . – 195tr. ; 19cm . – Tái bản lần thứ 4.

22. Hãy trả lời em tại sao? Tập 4 / Arkady LeoKum ; Đặng Thiền Mẫn dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 194tr. ; 19cm . – Tái bản lần thứ 9.

23. Hãy trả lời em tại sao? Tập 5 / Arkady LeoKum ; Đặng Thiền Mẫn dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 236tr. ; 19cm . – Tái bản lần thứ 9.

24. Hãy trả lời em tại sao? Tập 6 / Arkady LeoKum ; Trương Chi Nhứt…[và những người khác] dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 187tr. ; 19cm . – Tái bản lần thứ 9.

25. Hãy trả lời em tại sao? Tập 7 / Arkady LeoKum ; Trình Bảo Xước…[và những người khác] dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 201tr. ; 20cm . – Tái bản lần thứ 8.

26. Hãy trả lời em tại sao? Tập 8 / Đồng Bảo Hoa…[và những người khác] dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000 . – 200tr. ; 19cm . – Tái bản lần thứ 4.

27. Những câu hỏi là gì? / Thục Anh . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 187tr. ; 19cm . – Tủ sách Chân trời khoa học.

28. Những câu hỏi thế nào? / Thục Anh . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 205tr. ; 19cm . – Tủ sách Chân trời khoa học.

29. Những câu hỏi khi nào? / Thục Anh . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 197tr. ; 19cm . – Tủ sách Chân trời khoa học.

30. Những câu hỏi ở đâu? / Thục Anh . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 196tr. ; 19cm . – Tủ sách Chân trời khoa học.

31. Những câu hỏi điều nào? / Thục Anh . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 169tr. ; 19cm . – Tủ sách Chân trời khoa học.

32. Những trò chơi rèn luyện kỹ năng sáng tạo / Nguyễn Minh Triết . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 89tr. ; 19cm . – Tái bản lần thứ 2.

33. Kim chỉ nam của học sinh / Nguyễn Hiến Lê . – Đồng Tháp : Đồng Tháp, 1993 . – 240tr. ; 19cm.

34. Kim chỉ nam của học sinh / Nguyễn Hiến Lê . – Tp.Hồ Chí Minh : Văn hoá Thông tin, 2000 . – 223tr. ;19cm.

35. 175 thí nghiệm khoa học dành cho trẻ em / Brenda Walpole ; Kuo Kang Chen . – Long An : Long An, 1990 . – 302tr. : hình ảnh minh hoạ ; 19cm.

36. Những điều kỳ diệu về trái đất và sự sống / Tạ Hoài Phương . – Hà Nội : Giáo dục, 2007 . – 172tr. ; 27cm.

37. Trái đất hành tinh của chúng ta : Biển cả và đại dương hải đảo / Trịnh Huy Triều biên dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 67tr. ; 24cm.

38. Khoa học địa chất / Nguyễn Đăng Khoa biên dịch . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009 . – 243tr. : hình ảnh minh hoạ ; 24cm.

39. Bầu trời tuổi thơ / Nguyễn Quang Diệu . – Hà Nội : Giáo dục, 2003 . – 102tr. ; 24cm.

ba&ba

2012-12-25 10:52:03 AM
 
DANH MỤC " TỦ SÁCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN-ĐỘI"


1. Nhảy múa tập thể thanh niên và thiếu nhi / Trần Thời sưu tầm và biên soạn . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 90tr. : minh hoạ ; 19cm . – Tái bản lần thứ 2

2. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của chúng ta / Hội Đồng Đội Tp.Hồ Chí Minh . – Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . - 63tr. ; 19cm . - Tái bản lần thứ 3

3. Kể chuyện truyền thống đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh / Phong Thu . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . - 127tr. ; 19cm . - Tái bản lần thứ

4. Bãn lĩnh thanh niên, sinh viên thời nay / Dương Tự Đam . – Tp. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 2000 . – 73tr. ; 19cm.

5. Sổ tay bí thư chi đoàn : 100 câu hỏi và đáp / Học viện thanh thiếu niên Việt Nam, Trường Cao cấp Thanh niên . - Tp. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 1999 . – 118tr. ; 19cm.

6. Giai thoại công tác Đoàn / Đào Đức sưu tầm và biên soạn . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 167tr. ; 19cm.

7. Sơ thảo lịch sử phong trào Học sinh-Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (1945-1998) / Hội Sinh viên Việt Nam . - Tp. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 1999 . – 187tr. ; 19cm.

8. Đứng lên đáp lời sông núi / Trần Bạch Đằng…[và những người khác] . - Tp. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 1995 . – 512tr. ; 24cm.
Đầu trang nhan đề: Truyền thống đấu tranh của thanh thiếu nhi Nam Bộ trong Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống Pháp.

9. Một góc đời khó quên / Nguyễn Hồ…[và những người khác] . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1991 . – 90tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Cuộc thi truyện ký những kỷ niệm sâu sắc về Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

10. Cẩm nang rèn luyện Đoàn viên : Tập 1 / Lê Hoàng . – TP Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998. – 190tr. ; 19cm.

11. Cẩm nang rèn luyện Đoàn viên : Tập 2 / Lê Hoàng . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998 . – 164tr. ; 19cm.

12. Trò chơi rèn luyện kỹ năng : Tập 3 / Trần Phiêu, Trần Tài . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . – 110tr. ; 19cm.

13. 50 năm Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam / Nguyễn Thế Truật, Đào Đức Thiện biên soạn . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2006 . – 170tr. ; 19cm.

14. Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh : Hỏi – Đáp / Đặng Quang Vinh chủ biên…[và những người khác] . – H. : Thanh Niên, 2006 . – 163tr. ; 19cm

15. Tuyển tập những bài ca sinh hoạt : Tập 3 / Nhóm Bách Hợp sưu tầm và tuyển chọn . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008 . – 136tr. ; 19cm

16. 120 trò chơi sinh hoạt tập thể / Trần Phiêu biên soạn . - H. : Thanh Niên, 2006 . – 133tr. ; 19cm

17. Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác / Lê Mạnh Hùng chủ biên . - H. : Thanh Niên, 2007 . – 122tr. ; 19cm.

18. 1000 câu hỏi về lịch sử Việt Nam và truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh / Nhiều tác giả . – TP.Hồ Chí Minh : Nhà Văn hóa Thanh Niên, NXB.Trẻ, 2006 . – 247tr. ; 19cm . – Tái bản lần thứ 2.

19. Sổ tay phụ trách Đội / Nguyễn Thế Thuật biên soạn . – Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005 . – 227tr. ; 19cm.

20. Du khảo / Trần Thời, Trác Phương Mai, Võ Thanh Hùng . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 . – 70tr. : minh họa ; 19cm . - Tái bản lần thứ 2.

21. Hỏi đáp lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh / Quách Thu Nguyệt, Huyền Tôn Nữ Kim Tuyến, Nguyễn Thụy Diễm Chi . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000 . – 135tr. ; 20cm.

22. Những hiểu biết cơ bản về Đoàn Thanh Niên Công sản Hồ Chí Minh / Lê Hữu Phước . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1997 . – 173tr. : minh họa ; 21cm . - Tái bản lần thứ 1.

23. Lược sử Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Phong trào Thanh thiếu nhi Việt Nam : [sách tư liệu] / Nhiều tác giả . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011 . – 364tr. ; 23cm.

ba&ba 

2012-12-25 10:48:20 AM
 
DANH MỤC " TỦ SÁCH DANH NHÂN"


1. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 1 / Nguyễn Chung Tú biên soạn . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 103tr. ; 20cm . – Tái bản lần thứ 3.

2. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 2 / Nguyễn Chung Tú biên soạn . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000 . – 83tr. ; 20cm.

3. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 3 / Giang Tân biên soạn . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 71tr. ; 20cm . – Tái bản lần thứ 3.

4. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 4 / Nguyễn Mạnh Suý biên soạn . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 . – 89tr. ; 20cm . – Tái bản lần thứ 2.

5. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 5 / Giang Tân biên soạn . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 . – 108tr. ; 20cm . – Tái bản lần thứ 1.

6. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 6 / Nguyễn Mạnh Suý biên soạn . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 201tr. ; 20cm . – Tái bản lần thứ 2.

7. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 7 / Trần Phương Hạnh biên soạn . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000 . – 137 tr. ; 20cm.

8. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 8 / Nhiều tác giả . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 . – 134tr. ; 20cm.

9. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 9 / Giang Tân biên soạn . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 . – 79tr. ; 20cm.

10. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 10 / Trần Phương Hạnh biên soạn . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 . – 115tr. ; 20cm.

11. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 11 / Trần Phương Hạnh biên soạn . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 . – 92tr. ; 20cm.

12. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 12 / Cao Thuỵ biên soạn . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 92tr. ; 20cm . – Tái bản lần thứ 1.

13. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 13 / Cao Thuỵ biên soạn . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 98tr. ; 20cm . – Tái bản lần thứ 1.

14. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 14 / Cao Thuỵ biên soạn . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 . – 89tr. ; 20cm.

15. Kể chuyện danh nhân thế giới : Tập 15 / Nguyễn Mạnh Suý biên soạn . – TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 108tr. ; 20cm.

16. Anh em nhà Lumière / Fabrice Caazettoni ; Phan Nam Sa dịch . - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 . – 52tr. ; 20cm.

17. Danh nhân văn hoá Việt Nam : Phần I / Lê Minh Quốc . - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 . – 151tr. ; 19cm . – Tái bản lần thứ 2 . – Tủ sách kể chuyện danh nhân Việt Nam.

18. Danh nhân văn hoá Việt Nam : Phần II / Lê Minh Quốc . - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 199tr. ; 19cm . –Tủ sách kể chuyện danh nhân Việt Nam.

19. Danh nhân quân sự Việt Nam : Phần II / Lê Minh Quốc . - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 199tr. ; 19cm . – Tủ sách kể chuyện danh nhân Việt Nam.

20. Các vị nữ danh nhân Việt Nam / Lê Minh Quốc . - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002 . – 168tr. ; 19cm . – Tủ sách kể chuyện danh nhân Việt Nam . – Tái bản lần thứ 4.

21. Các vị nữ danh nhân Việt Nam : Phần II / Lê Minh Quốc . - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 . – 165tr. ; 19cm . – Tái bản lần thứ I.

22. Danh tướng Việt Nam : Tập 1 Danh tướng trong sự nghiệp giữ nước từ đầu thế kỷ thứ X đến cuối thế kỷ XIV / Nguyễn Khắc Thuần . – Hà Nội : Giáo dục, 1996 . – 187tr. ; 21cm.

23. Danh tướng Việt Nam : Tập 2 Danh tướng Lam Sơn / Nguyễn Khắc Thuần . – Hà Nội : Giáo dục, 2006 . – 204tr. ; 20cm . – Tái bản lần thứ X.

24. Danh tướng Việt Nam : Tập 3 Danh tướng trong chiến tranh nông dân thế kỷ XVIII và phong trào Tây Sơn / Nguyễn Khắc Thuần . – Hà Nội : Giáo dục, 2001 . – 339tr. ; 20cm . – Tái bản lần thứ X.

25. Danh tướng Việt Nam : Tập 4 Danh tướng trong sự nghiệp đấu tranh chống ách đô hộ của Phong kiến Trung Quốc / Nguyễn Khắc Thuần . – Hà Nội : Giáo dục, 2005 . – 269tr. ; 20cm . – Tái bản lần thứ X.

26. Trương Vĩnh Ký : Nhà văn hóa / Nguyễn Văn Trung . – H. : Hội Nhà Văn, 1993 . – 214tr. ; 19cm.

27. Nobel : Nhà yêu chuộng hòa bình : Tập 1 / Lời: Kim Yong Ja ; Tranh: Go Hye Jin ; Hoàng Văn Việt, Phương Nhi biên dịch . – H. : Giáo dục, 2008 . – 53tr. ; 18cm

28. Anh em nhà Wright : Cặp đôi thiên tài đã phát minh ra máy bay / Lời: Lee Kwang Yeol ; Tranh Park Teong Ho ; Hoàng Văn Việt, Phương Nhi biên dịch . – H. : Giáo dục, 2008 . – 53tr. ; 18cm.

29. Bill Gates : Thiên tài máy tính / Lời : Lee Kwang Yeol ; Tranh : Kim Hee Jeong; Hoàng Văn Việt, Phương Nhi biên dịch . – H. : Giáo dục, 2008 . – 53tr. ; 18cm.

30. Walt Disney : Thiên tài sản xuất phim hoạt hình / Lời :Park Sang Jue ; Tranh : Kim Hee Jeong; Hoàng Văn Việt, Phương Nhi biên dịch . – H. : Giáo dục, 2008 . – 53tr. ; 18cm.

31. Mozart : Nhà soạn nhạc tài ba bất tử / Lời : Lee Kwang Yeol ; Tranh : Ahn Sun Hyung ; Hoàng Văn Việt, Phương Nhi biên dịch . – H. : Giáo dục, 2008 . – 53tr. ; 18cm.

ab&ab
 

 

2012-12-25 10:45:35 AM
 
DANH MỤC "TỦ SÁCH BÁC HỒ"


1. Lời non nước: Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh / Đào Thản sưu tầm và chú dẫn . – Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008 . – 218tr. : hình ảnh minh hoạ ; 19cm.

2. 79 câu hỏi đáp về hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài (1911-1944) / Trần Nam Tiến…[và những người khác] . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . – 187tr. : hình ảnh minh hoạ ; 19cm.

3. Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch / Trần Dân Tiên . – Tp.Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 2000 . – 210tr. ; 19cm.

4. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ / Thy Ngọc sưu tầm và giới thiệu . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1997 . – 174tr. ;19cm.

5. Bác Hồ và truyền thống văn hoá dân tộc / Thanh Lê biên soạn . – Tp.Hồ Chí Minh: Thanh Niên, 2003 . – 128tr. ; 19cm.

6. Bác Hồ và truyền thống văn hoá dân tộc / Thanh Lê biên soạn . – Tp.Hồ Chí Minh: Thanh Niên, 2001 . – 127tr. ; 19cm.

7. Bác Hồ và những năm tháng ở nước ngoài / Đặng Hoà . – Hà Nội : Thống Kê, 2001 . – 158tr. ; 19cm.

8. Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước / Thanh Đạm biên soạn . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1997 . – 271tr. ; 19cm.

9. Những ngày sống gần Bác / Hoàng Điền . – Hà Nội : Lao Động, 1999 . – 125tr. ; 19cm .

10. Hồ Chí Minh_sống mãi trong trái tim nhân loại / Phạm Việt Anh…[và những người khác] . - Hà Nội : Lao Động, 2001 . – 142tr. ; 19cm.

11. Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước / Thanh Đạm chủ biên . – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, Nghệ An, 1994 . – 198tr. ; 19cm.

12. 79 câu hỏi đáp về thời niên thiếu của Bác Hồ / Trần Nam Tiến…[và những người khác] . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . – 265tr. ; 19cm.

13. Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Bạch Đằng . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . – 204 tr. ; 20cm.

14. Theo chân Bác đi chiến dịch / Ngọc Châu . – Tp. Hồ Chí Minh : Quân Đội Nhân Dân, 2001 . – 204tr. ;20cm.
15. Hỏi và đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Thanh Hà, Nguyễn Trung Tính, Nguyễn Thị Nhu . –Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004 . – 118tr. ; 20cm.

16. Chiến dịch Hồ Chí Minh_Trận quyết chiến chiến lược cuối cùng / Hồ Sĩ Thành . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005 . – 275tr. ; 20cm.

17. Bác Hồ giữa trái tim trẻ thơ / Nhiều tác giả . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001 . – 107tr. ; 20cm.

18. Bác Hồ cây Đại thọ / Đoàn Minh Tuấn . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000 . – 148tr. ; 20cm.

19. Những mẫu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch / Trần Dân Tiên . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999 . – 151tr. ; 20cm.

20. Bác Hồ với sự nghiệp trồng người / Phan Hiền . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999 . – 88tr. ; 20cm.

21. Bác Hồ với chiến sĩ: Tập II / Lê Văn Tích sưu tầm, tuyển chọn…[và những người khác] . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, Quân Đội Nhân Dân, 2001 . – 109tr. ; 20cm.
Đầu trang nhan đề: Viện Hồ Chí Minh.

22. Bác Hồ với chiến sĩ: Tập III / Nguyễn Văn Khoan, Trần Quang Khánh thực hiện bản thảo. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, Quân Đội Nhân Dân, 2001 . – 76tr. ; 20cm.
Đầu trang nhan đề: Viện Hồ Chí Minh.

23. Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân / Hồ Chí Minh . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . – 54tr. ; 20cm. Tái bản lần thứ 2. – Tủ sách”Di sản Hồ Chí Minh”
Đầu trang nhan đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

24. Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch / Trần Dân Tiên . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007. – 159tr. ; 20cm. Tái bản lần thứ 5. - Tủ sách”Di sản Hồ Chí Minh”
Đầu trang nhan đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

25. Hỏi đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Bảo tàng Hồ Chí Minh(Chi nhánh Hồ Chí Minh) . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . – 68tr. ; 20cm. Tái bản lần thứ 2. - Tủ sách”Di sản Hồ Chí Minh”

26. Toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . – 128tr. ; 20cm. Tái bản lần thứ 10. - Tủ sách”Di sản Hồ Chí Minh”
Đầu trang nhan đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

27. Sửa đổi lối làm việc / X.Y.Z . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . – 115tr. ; 20cm. Tái bản lần thứ 1. - Tủ sách”Di sản Hồ Chí Minh”.
Đầu trang nhan đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

28. 100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh / Nguyễn Khắc Mai . - - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . – 116tr. ; 20cm. Tái bản lần thứ 2. - Tủ sách”Di sản Hồ Chí Minh”.

29. Thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí, chống bệnh quan liêu / Hồ Chí Minh . – Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . – 46tr. ; 20cm. Tái bản lần thứ 1. Tủ sách”Di sản Hồ Chí Minh”.
Đầu trang nhan đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

30. Tuyển tập: Thơ_Nhạc về Bác Hồ /Nhiều tác giả . - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . – 101tr. ; 20cm. Tái bản lần thứ 2. Tủ sách”Di sản Hồ Chí Minh”.
Đầu trang nhan đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

31. Thơ văn Hồ Chí Minh / Hà Minh Đức giới thiệu, Đinh Thái Hương tuyển chọn . - Hà Nội : Giáo Dục, 2006 .- 528tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Tác phẩm chọn lọc dùng trong nhà trường.

32. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức / Đinh Xuân Dũng chủ biên ; Phạm Viết Thực biên soạn, tuyển chọn…[và những người khác] . - Hà Nội : Giáo Dục, 2006 .- 474tr. ; 22cm.

33. Kể chuyện Bác Hồ: Tập 3 / Trần Ngọc Linh, Lương Văn Phú , Nguyễn Hữu Đảng sưu tầm và tuyển chọn . - Hà Nội : Giáo Dục, 2006 .- 453tr. ; 21cm.

34. Kể chuyện Bác Hồ: Tập 4 / Trần Văn Chương , Nguyễn Hữu Đảng sưu tầm và tuyển chọn . - Hà Nội : Giáo Dục, 2006 .- 122tr. ; 20cm.

35. Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh / Mai Văn Bộ .- TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000 . – 388tr. ; 20cm. Tái bản lần thứ 3.

36. Hồ Chí Minh_Sự hình thành một nhân cách lớn / Trần Thái Bình . - . - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007 . – 254tr. ; 20cm.

37. Những bài thi chung khảo toàn quốc: Kể chuyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Nguyễn Đức Cường sưu tầm, biên soạn .- Hà Nội : Lao Động, 2009 .- 569tr ;,27cm

38. Bác Hồ với giáo dục / Nguyễn Như Ý biên soạn…[và những người khác] . –Hà Nội : Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Giáo Dục,2006 . – 309tr. ; 32cm.

39. Những năm tháng sôi động nhất trên đường Hồ Chí Minh / Trường Sơn .- Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 1994 . – 131tr. ; 19cm . – Tác giả: Đại tá Phạm Tề có bút danh là Trường Sơn.

40. Hồ Chí Minh tên Người là cả một niềm thơ . – Hà Nội : Kim Đồng, 2004 . – 144tr. ; 19cm.
Kỷ niệm 114 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu.

41. Hồ Chí Minh và một nửa nhân loại / Trần Khuê, Thanh Vân . – Tp. Hồ Chí Minh : Ban Khoa học xã hội, 1990 . – 135tr. ; 19cm

42. Bác Hồ với chiến sĩ / Viện Hồ Chí Minh . – Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 1994 . – 80tr. ; 19cm.

43. Những chuyện kể về tinh thần đoàn kết của Bác Hồ / Phan Tuyết, Bích Điệp sưu tầm, tuyển chọn . – H. : Lao Động, 2009 . – 120tr. ; 24cm.

44. Những chuyện kể về đức tính công bằng, thanh liêm của Bác Hồ / Phan Tuyết, Bích Điệp sưu tầm, tuyển chọn . – H. : Lao Động, 2008 . – 154tr. ; 24cm.

45. Những người được Bác Hồ đặt tên / Trần Đương . – Hồ Chí Minh : Trẻ, Quân đội Nhân dân, 2000 . – 199tr. ; 20cm.

46. Những chuyện kể về Tết và Xuân của Bác Hồ / Nguyễn Văn Hoan . – Hà Nội : Lao động, 2009 . – 71tr. ; 24cm.

47. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục / Đặng Quốc Bảo . – Hà Nội : Giáo dục, 2008 . – 100tr. ; 24cm.

48. Mỗi bước Người đi đều là lịch sử / Trần Đương . – Hà Nội : Thanh Niên, 2009 . – 154tr. ; 20.5cm.

49. Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Ban Tư tưởng Văn hoá Trung Ương . – Hà Nội : Chính trị Quốc Gia, 2007 . -228tr. ; 19cm.
Tài liệu phục vụ cuộc vận động “ Học tập và lam theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


ba&ba
 

2012-12-25 10:40:09 AM
 
Thành viên


Hỗ trợ
Thầy Quốc:
Tìm kiếm
Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (Từ ngày 17/6/2024 đến 23/6/2024)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Tuần 19) (Từ ngày 10/6/2024 đến 16/6/2024)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Tuần 19) (Từ ngày 03/6/2024 đến 09/6/2024)
Học sinh tiêu biểu
Thư viện ảnh
Tổ chuyên môn
Các hoạt động
Hoạt động ngoại khóa
Liên kết web
Lượt truy cập
Đã truy cập: 241845
Đang trực tuyến: 106