Skip Navigation Links
DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG TH THSG


DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH - NĂM HỌC 2018 - 2019

STT HỌ TÊN PHHS HS LỚP ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Ông CAO HOÀNG NAM Cao Ngọc Hoàng Hà 12A2 0908226189 Trưởng ban
2 Ông NGUYỄN BÁ CHI Nguyễn Bá Minh Khôi 8A4 0933783583  
3 Bà LÊ THỊ MỘNG TRINH Nguyễn Lê Thúy Uyên 12A3 0903945407  
4 Bà TRẦN THỊ LOAN Hoàng Phương Thảo 11A3 0988661679  
5 Bà TRẦN ĐẮC MỸ HỒNG Nguyễn Trần Khánh Chi 8A3 0903123372  
6 Bà NGÔ HOÀNG PHƯỢNG Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 7A5 0946585777  
7 Ông NGUYỄN VĂN THÀNH Nguyễn Khánh Như 6A8 0903970038  
8 Bà PHAN ÁNH TUYẾT Phạm Phan Vân Anh 6A1 0908998992  
9 Bà TRẦN NHƯ THÚY Nguyễn Ngọc Như Trâm 6A5 0933395399  
10 Bà HUỲNH THỊ THANH THUẬN Ngô Hoàng Bảo Châu 8A5 0903085005  
11 Bà TRẦN THỊ THANH THÚY Vũ Thanh Hiền 9A13 0932086989  
12 Ông HUỲNH VĂN BÌNH Huỳnh Thiên Phúc 10A1 0909656546  

DANH SÁCH CHI HỘI TRƯỞNG CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

Stt Lớp Họ tên cha mẹ học sinh Họ tên học sinh Điện Thoại Ghi chú
1 6A1 Bà PHAN ÁNH TUYẾT Phạm Phan Vân Anh 0908998992  
2 6A2 Ông TÔ PHI HÙNG Tô Vũ Trâm Anh 0939223165  
3 6A3 Bà ĐOÀN GIA THANH BÌNH Vũ Hùng Mỹ 0913886889  
4 6A4 Bà PHẠM THANH VÂN Ngô Thiên Kim 0908282177  
5 6A5 Bà TRẦN NHƯ THÚY Nguyễn Ngọc Như Trâm 0933395399  
6 6A6 Ông KHƯU MINH THÁI Khưu Đặng Khánh Lam 0913649619  
7 6A7 Ông ĐỖ ANH TÚ Đỗ Ngọc Kim Anh 0903160120  
8 6A8 Bà ĐẶNG THỊ MAI LỘC Lê Nhật Vi    
9 6A9 Ông ĐẶNG TÀI Đặng Phát Lộc 0906787424  
10 7A1 Bà NGUYỄN THỊ NGỌC NGA Nguyễn Ngọc Minh Thư 0906131277  
11 7A2 Bà LÊ THỊ MINH HƯƠNG Đinh Lê Ngọc Châu 0983312639  
12 7A3 Bà VÕ THỊ HỮU PHÚC Trần Thị Thanh Thảo 01674748270  
13 7A4 Ông PHẠM BẢO THIÊN Phạm Khánh Nguyên 0908025262  
14 7A5 Bà NGÔ HOÀNG PHƯỢNG Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 0946585777  
15 7A6 Bà ĐOÀN THỊ BÍCH HUYỀN Đặng Huyền Mỹ Uyên 0938692978  
16 7A7 Bà ĐÀM THỊ HỒNG VÂN Nguyễn Thành Nhân 0913716177  
17 7A8 Ông CHÂU MINH SANG Châu Minh Trọng 0937436232  
18 7A9 Bà TRỊNH THỊ MINH TUYỀN Huỳnh Lan Phương 0902470949  
19 8A1 Ông LÊ VĨNH ĐỨC Lê Vĩnh Phúc 0989041912  
20 8A2 Bà TRẦN HOÀNG ANH Nguyễn Hoàng Quân 0934109791  
21 8A3 Bà PHAN THỊ THANH THẢO Võ Quang Minh 0902994354  
22 8A4 Ông NGUYỄN BÁ CHI Nguyễn Bá Minh Khôi 0933783583  
23 8A5 Bà HUỲNH THỊ THANH THUẬN Ngô Hoàng Bảo Châu 0903085005  
24 8A6 Bà VÕ THỊ HỒNG HÀ Phan Đình Bảo Khang 0918030917  
25 8A7 Ông TRẦN NGỌC MINH TUẤN Trần Ngọc Hiểu Vân 0973903079  
26 8A8 Ông PHẠM HOÀNG SƠN Phạm Thị Ngọc Quỳnh 0908215450  
27 8A9 Bà TRƯƠNG XUÂN HẰNG Võ Duy Khương 0934569222  
28 8A10 Bà HỨA THỊ ÁI LOAN Đỗ Như Quỳnh 0937355119  
29 9A1 Bà ĐẶNG THỊ THU HÀ Trần Đình Minh Quân 0908082200  
30 9A2 Ông VÕ TẤN SANG Võ Trần Khánh Linh 0913118768  
31 9A3 Bà PHẠM THỊ XUÂN HỒNG Lê Ngọc Minh Thư 0903807068  
32 9A4 Ông NGUYỄN THÁI HÒA Nguyễn Thái Tài 0909018822  
33 9A5 Ông ĐỖ QUANG HÙNG Đỗ Lê Trang Hạnh 0903718442  
34 9A6 Ông DƯƠNG MỘNG TRI Dương Hà Minh Thư 0903739072  
35 9A7 Ông PHẠM HOÀNG LONG Phạm Nhã Chi 0909004739  
36 9A8 Bà LÊ NGỌC MINH Cao Lê Nam 0983314169  
37 9A9 Ông NGUYỄN ANH DŨNG Nguyễn Ngọc Uyển Khanh 0938446090  
38 9A10 Bà ĐỖ THỊ BÍCH THI Lê Hồng Vy 0913297676  
39 9A11 Bà TRẦN THỊ HẠNH Trần Minh Quyên 0907818663  
40 9A12 Ông LÂM BÁ TÀI Lâm Mậu Huy 0903822668  
41 9A13 Bà TRẦN THỊ THANH THÚY Vũ Thanh Hiền 0932086989  
42 10A1 Ông HUỲNH VĂN BÌNH Huỳnh Thiên Phúc 0909656546  
43 10A2 Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG MỘNG NGỌC Nguyễn Nhật Thanh 0903647892  
44 10A3 Ông CAO MINH SANG Cao Võ Minh Quân 0903602657  
45 10A4 Bà ĐỖ CHU THÙY TRÂM Hoàng Trọng Chiến    
46 11A1 Ông TRẦN HỮU HIỀN Trần Võ Châu Ngọc 0918642121  
47 11A2 Bà NGUYỄN THỊ THU VĨNH Chu Nguyễn Nhật Vy 0937303639  
48 11A3 Bà TRẦN THỊ LOAN Hoàng Phương Thảo 0988661679  
49 11A4 Ông NGUYỄN XUÂN ĐỨC Nguyễn Ngọc Phương Uyên 0907602244  
50 12A1 Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ Phạm Hoàng Thiên Ân 0903765776  
51 12A2 Ông CAO HOÀNG NAM Cao Ngọc Hoàng Hà 0908226189  
52 12A3 Bà LÊ THỊ MỘNG TRINH Nguyễn Lê Thúy Uyên 0903786689  
53 12A4 Bà NGUYỄN NGỌC CHÂU Nguyễn Hữu Duy Khang 0983341508  

 

 

 

 

2011-10-12 1:29:02 AM
 
Thành viên


Hỗ trợ
Thầy Quốc:
Tìm kiếm
Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (Từ ngày 17/6/2024 đến 23/6/2024)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Tuần 19) (Từ ngày 10/6/2024 đến 16/6/2024)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Tuần 19) (Từ ngày 03/6/2024 đến 09/6/2024)
Học sinh tiêu biểu
Thư viện ảnh
Tổ chuyên môn
Các hoạt động
Hoạt động ngoại khóa
Liên kết web
Lượt truy cập
Đã truy cập: 241984
Đang trực tuyến: 67