Skip Navigation Links
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN THAM GIA CÔNG TÁC COI KIỂM TRA HKI - THCS
 
 

 

STT

Họ và Tên

12/12

14/12

17/12

19/12

21/12

SÁU

HAI

SÁU

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

GDCD

GDCD

VĂN

VĂN

ĐỊA
SINH

ĐỊA
SINH

TOÁN
SỬ

TOÁN
SỬ

ANH
HÓA

ANH

1

Trịnh Thanh Giang

GV Văn

 

 

X

X

 

 

X

 

X

X

2

Nguyễn Thị Ngọc Hà

GV Văn

 

X