Skip Navigation Links
THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỢT 2
 
 

 THỜI KHÓA BIỂU

LỚP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI BỘ MÔN – ĐỢT 2

(áp dụng từ 14/7/2014 đến 9/8/2014)

 

HAI

BA

NĂM

SÁU

BẢY

Ngữ văn

 

Tiết 1,2,3  P. E5

 

Tiết 1,2,3  P. E5

Tiết 1,2,3  P. E5

 

Toán

Tiết 2,3,4  P. E3

 

Tiết 2,3,4   P. E3

 

Tiết 2,3,4  P. E3

 

 

Tiết 1,2,3  P.E4

 

Tiết 1,2,3  P.E4

 

Tiết 1,2,3  P.E4

Hóa

Tiết 1,2,3  P E10

 

 

Tiết 1,2,3  P E10

Tiết 1,2,3  P E10

 

Sinh

Tiết 2,3,4  P.E11

 

Tiết 2,3,4  P.E11

 

Tiết 2,3,4  P.E11

 

Sử

 

Tiết 2,3,4 

P. sau Hội trường

 

Tiết 2,3,4

 P. sau Hội trường

 

Tiết 2,3,4 

P. sau Hội trường

Địa

 

Tiết 2,3,4  P. E1

 

Tiết 2,3,4  P. E1

 

Tiết 2,3,4  P. E1

Anh văn

Tiết 2,3,4  P.E12

 

Tiết 2,3,4  P.E12

 

Tiết 2,3,4  P.E12

 

Pháp văn

 

Tiết 2,3,4 P.E13

Tiết 2,3,4 P.E13

 

Tiết 2,3,4 P.E13

 

DANH SÁCH  HỌC SINH THAM DỰ LỚP  BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐỢT 2

từ 14/7/2014 đến 9/8/2014

                 

STT

HỌ & TÊN THÍ SINH

LỚP

MÔN

 

 

 

 

1

Trần Công Đăng

Khoa

8A4

Ngữ văn

 

 

 

 

2

Nguyễn Lê Kỳ

Duyên

8A1

Ngữ văn

 

 

 

 

3

Thái Thanh Bảo

Ngọc

8A1

Ngữ văn

 

 

 

 

4

Võ Như

Quỳnh

8A2

Ngữ văn

 

 

 

 

5

Hà Kiều Lan

Anh

8A4

Ngữ văn

 

 

 

 

6

Nguyễn Hồng

Anh

8A3

Ngữ văn

 

 

 

 

7

Đỗ Khánh

Đan

8A1

Ngữ văn

 

 

 

 

8

Lương Bảo

Trân

8A2

Ngữ văn

 

 

 

 

9

Xà Ngọc Trúc

Ngân

8A1

Ngữ văn

 

 

 

 

10

Trịnh Nguyễn Vân

Anh

8A3

Ngữ văn

 

 

 

 

11

Nguyễn Bình

Minh

8A1

Ngữ văn

 

 

 

 

12

Nguyễn Minh

8A4

Ngữ văn

 

 

 

 

13

Lê Huy

Vinh

8A7

Ngữ văn

 

 

 

 

14

Lê Ngọc

Khoa

8A3

Ngữ văn

 

 

 

 

15

Phạm Ngọc Thùy

Trang

8A4

Ngữ văn

 

 

 

 

16

Nguyễn Cao

Sơn

8A1

Ngữ văn

 

 

 

 

1

Trần Thanh

Trúc

8A5

Toán

 

 

 

 

2

Lưu Đăng

Quan

8A6

Toán

 

 

 

 

3

Hoàng Quốc

Việt

8A3

Toán

 

 

 

 

4

Ngũ Nam

Hưng

8A8

Toán

 

 

 

 

5

Tiêu Chấn

Nam

8A5

Toán

 

 

 

 

6

Nguyễn Thế

Vỹ

8A8

Toán

 

 

 

 

7

Tiêu Chấn

Long

8A3

Toán

 

 

 

 

1

Nguyễn Bảo

Trân

8A5

Anh

 

 

 

 

2

Khương Bội

Hân

8A8

Anh

 

 

 

 

3

Nguyễn Hồng Châu

Long

8A2

Anh

 

 

 

 

4

Nguyễn Hoàng

Long

8A8

Anh

 

 

 

 

5

Dương Minh

Triết

8A2

Anh

 

 

 

 

6

Dương Hoàng

Thông

8A6

Anh

 

 

 

 

7

Mai Lê Thanh

Vy

8A1

Anh

 

 

 

 

8

Võ Trần Thiên

Kiều

8A3

Anh